Jdi na obsah Jdi na menu
 


H I S T O R I E  

Po druhé světové válce v roce 1951 byla v České Bělé založena Lidová myslivecká společnost.

 

Zakládající členové společnosti byli:

PhMr. Jan Sajfert, Emanuel Honzl, Richard Petříček, Jan Rakušan, Josef Rakušan, Alois Kašpar, MUDr. Svatopluk Brabec, František Bína, MUDr. Arnošt Pelant, Bohumil Stehno, MUDr. Miloš Sajfert, Arnošt Kohout, MUDr. Jiří Šmíd, Vladimír Sajfrt, Miloslav Rakušan 

 

Později byla tato společnost přejmenována na Myslivecké sdružení Česká Bělá. Honitba, na které uvedená společnost hospodařila, odpovídala zhruba katastrálnímu území obce Česká Bělá. V pozdějších letech byla tato honitba sloučena s Cibotínem a Macourovem.

 

V roce 1962 přechází převážná část katastrálního území Macourov k Mysliveckému sdružení Žižkovo Pole a zbytek zůstává ve sloučené honitbě Česká Bělá - Cibotín. Tatosloučená honitba myslivecky obhospodařovala asi 1540ha honební plochy. V roce 1982 při vytváření nových honiteb přibyla celá Krátká Ves a část katastrálního území Jitkov, Střížov a Počátky. Hranice nových honiteb navrhoval Okresní národní výbor v Havlíčkově Brodě bez ohledu na katastrální území a pozemkovou držbu zemědělských podniků. Takto vytvořená honitba Česká Bělá měla honební plochu asi 2700 ha.

 

Po roce 1989, kdy došlo k pádu totalitního režimu, byla myslivost znovu vrácena k vlastnictví půdy. Bylo znovu ustanoveno honební společenstvo. Byl zvolen 7členný honební výbor - starosta zvolil Antonína Rakušana a požádal Okresní úřad v Havlíčkově Brodě o uznání honitby s redukovanou výměrou 2188 ha. Honitba byla v uvedeném rozsahu okresním úřadem v roce 1993 uznána. Honební společenstvo se dohodlo, že honitbu pronajme Mysliveckému sdružení Česká Bělá.

 

Při dalším schvalování honiteb v roce 2003 se výměra honitby ustálila na výměře 2154 ha honební plochy. Rovněž i v tomto roce Honební společenstvo Česká Bělá pronajalo honitbu Mysliveckému sdružení Česká Bělá.

 

 

Zvířena


 

Obrazek

čerpáno
www.ceskabela.wz.cz/myslivci.htm 

 

-- zpět na začátek stránky --