Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abeceda myslivecké mluvy

 

A

 • Adjunkt - myslivecký mládenec, který býval učněm nebo praktikantem u myslivce nebo na úřadě.
 • Aference - nervové vzruchy, vedoucí od smyslových orgánů k centrálnímu nervovému systému.
 • Afinita - v ekologii vztah dvou nebo několika živočišných druhů, majících přibližně stejné nároky na životní rostředí.
 • Akarus - nepřenosná choroba-prašivina roztočová.
 • Akinéze - nehybnost, reflexní strnulost v nebezpečí.
 • Alopecie - lysivost, ztráta srsti.
 • Androgyn - jedinec s ústrojím samčím a samičím.
 • Anémie - chudokrevnost způsobená nedostatečnou činností krvetvorných orgánů, vedoucí k malátnosti a rychlé únavě.
 • Aplaudovati - zvěř dančí pleská kelkou, aplauduje.
 • Aportér - přinašeč.
 • Arondace - vyrovnání nepravidelných nebo lomených hranic pozemků.
 • Artemis - řecká bohyně lovu.
 • Arteria - velmi pružná céva vedoucí krev směrem od srdce.
 • Atavismus - objevení se znaku (vlastností), kterou neměli rodiče ani bližší předci, takže je to vývojový návrat k poměrům z minulých dob kmenového vývoje.
 • Atrofie - zmenšení orgánu nebo tkáně živočicha během individuálního života.

B

 • Babka - stará zaječice.
 • Bahňáci - zvláštní řád ptactva s několika čeleděmi a četnými rody; z druhů leveckých sem patří sluky, dytíci, kolihy a čejky.
 • Bachyně - divoká svině.
 • Bakadla - zaječí světla.
 • Bakuláč - jelen, jemuž po shození narůstají nové parohy z útvaru zvaného "bakule".
 • Bakule - zduřeniny přes pučnice jelena.
 • Balamut - ohař, který při hledání vystavuje drobné ptactvo a tím klame myslivce, jenž čeká zvěř; říkáme, že balamutí.
 • Balast - nestravitelná část organických látek v krmivu, nezbytná pro pocit nasycení a dobré trávení.
 • Balistika - je nauka o pohybu střely a o všech otázkách s tím spojených.
 • Bambitka - terčová nebo obranná krátká zbraň.
 • Bandalír - závěsný řemen přes rameno na boční zbraň, nošený na slavnostních mysliveckých uniformách.
 • Barka - žertovné pojmenování staré laně.
 • Barva - krvi zvěře říkáme myslivecky "barva", zvěř barví, zanechává pobarvenu dráhu.
 • Bastard - kříženec nebo míšenec.
 • Bažantárna - čili voliéra, t.j. veliká posada sloužící k domácímu chovu bažantů.
 • Bažantář - pytlák bažantů.
 • Bažantnice - část honitby věnovaná soustředěnému chovu bažantů.
 • Bažantník - myslivec pověřený chovem bažantů v bažantnici.
 • Bekati - překvapená nebo splašená srnčí i jelení zvěř vyluzuje hlasité úsečné bečivé zvuky jako projev nejistoty, úleku nebo i bázně (báká).
 • Bezoár - produkt obličejové žlázy u jelena a daňka.
 • Běháčky - nožky malých druhů zvěře srstnaté.
 • Běhoun - jednoroční sele divočáka.
 • Běhy - končetiny veškeré zvěře srstnaté a loveckých psů.
 • Bělenka - zrůdnost, při které schází tmavé barvivo v pokožce (zbělení, albinismus).
 • Bělouš - ohař krátkosrstý s pronikající bílou srstí.
 • Bílí - tuk zvěře spárkaté, medvěda a jezevce.
 • Bíliti - vyvařené lebky s trofejemi bílíme kysličníkem vodičitým.
 • Biochor - společenstvo rostlin a živočichů určité geografické oblasti s charakteristickým typem vegetace.
 • Blouditi - jestliže pes nesleduje dobře vlečku nebo pobarvenou dráhu a bez patrné reakce na stopy sem a tam pobíhá, říkáme, že bloudí.
 • Bobří stroj - řitní žlázy bobří, vylučující pižmem páchnoucí mazlavinu, zvanou castoreum.
 • Bodati - parohatá zvěř se v soubojích nebo v obraně parožím bodá, někdy probodne i ubodá.
 • Borlice - trubka lovecká používaná k troubení loveckých povelů a hlaholů.
 • Botulismus - nebezpečná otrava (klobásový jed).
 • Boubel - larvální stadium tasemnic z řádu kruhovek.
 • Boukati se - chrutí sviní divočáků nazýváme boukáním.
 • Brada - delší, při toku naježené peří pod zobákem tetřeva.
 • Brkati - tetřev po večerním zásedu na nocoviště někdy brká, t.j. vylučuje krkavé zvuky.
 • Broukati - jelen v době říje častěji jen brouká, aniž pořádně zatroubí, nebo brouká mezi troubením, někdy pouze mrmlá.
 • Březivost - doba, po kterou samice zvěře nosí plod.
 • Bříška - neboli patky jsou vyduté zadní části ve stopě jelena.
 • Bublání - klokotavý, stoupající a klesající zvuk, druhý verš zpěvu tokajícího tetřívka.
 • Budník - budka, ve které je umístěna kvočna s mladými koroptvičkami nebo bažanty.
 • Buchtovati - větší kusy země, vyryté divočáky při rozrývání půdy jsou buchty; říká se, že divočáci buchtují.
 • Buráceti - bouřlivé opakující se hlasité projevy jelení zvěře.
 • Bystřiti - zkoumá-li znepokojená zvěř se zvýšenou poztorností příčinu zneklidnění, říkáme, že bystří.
 • Bžunda - neúspěch na honě; nestřelí-li lovec na honě ani jediný kus, jde z honu s bžundou.

C

 • Cáry - zbytky lýčí zanechané na místě při vytloukání paroží.
 • Castoreum - pachové žlázy bobra evropského.
 • Cekotrofie - požírání mazlavých výměšků slepého střeva, cekotrofů u hlodavců a zajícovců.
 • Celibátník - žertovné pojmenování kohoutka koroptvího.
 • Cibulka chlupu - zakončení chlupového kořínku.
 • Cukrování - hlas divoké hrdličky.
 • Cvikýř - jedinec pohlavně nenormálně vyvinutý.
 • Cvrčala - drozdovitý pták.
 • Cysticerkóza - parazitární onemocnění zvěře a psů, způsobené boubelem tasemnic.

Č

 • Čabraka - bělavé plochy po obou stranách hřbetu na srsti muflona.
 • Čapka - výrazná barevná skvrna na temeni ptačí hlavy.
 • Čárovati - liška a kočka při mírném klusu kladou často zadní tlapky skoro přesně do stop tlapek předních, přičemž stopní dráha tvoří skoro přímou čáru.
 • Čekaná - Lov zvěře, při němž lovec v tichosti, dobrém větru a přiměřeném zákrytu nebo na vysokém posedu čeká na zvěř za účelem lovu, až mu přijde na dostřel, nazýváme čekanou.
 • Čekaniště - místo, kterého používáme k čekané.
 • Čelenka - zřetelně odlišná barevná skvrna na ptačím čele.
 • Čelesno - otvor psí boudy.
 • Čepec -druhý předžaludek přežvýkavců.
 • Černavka - na rozdíl od albinismu, při němž se barví srst a peří do běla, je černavka čili melanismus úchylné zbarvení původní srsti barvou tmavou až černou.
 • Černění - chemický způsob povrchové úpravy ocelových součástí zejména ručních palných zbraní.
 • Černý - divočáky nazýváme černou zvěří.
 • Červený - je název zvěře jelení.
 • Čiplenka - mladá samice jelenovitých, která se dosud nezúčastnila říje.
 • Čiříkati - koroptve čiříkají, t.j. volají před večerem nebo časně zrána.
 • Čistokrevný - je pes zapsaný v uznané knize o původu nebo pocházející z rodičů schopných takového zápisu.
 • Čižba - chytání drobného ptactva.
 • Člunek - tmavě zbarvená záď ptačího těla.
 • Čmelíkovitost - napadení pernaté zvěře, zejména bažantů, koroptví a kachen cizopasníky z řádu roztočů.
 • Čtyřče -kulobroková zbraň se svazkem čtyř sklopných hlavní a s lůžkovým závěrem.
 • Čuba - zastaralý název pro samici (fenu) psa.
 • Čutora - kapesní plochá láhev na nápoje.

D

 • Daňče -mládě daňčí zvěře.
 • Daňčice - kůže daňčí zvěře.
 • Daňčina - zvěřina daňčí zvěře.
 • Davič - ostrý pes, který zadáví drobnou zvěř dravou a toulavou kočku.
 • Defekace - kálení.
 • Deformita - znetvoření části těla buď vrozené, nebo jako následek choroby či úrazu.
 • Dehelmintace - odčervování, léčba sledující vypuzení cizopasných červů z těla hostitele.
 • Dénková železa - železa s dénkem neboli talířem, která spustí, jakmile zvěř na dénko došlápne.
 • Dentin - zvápenatělá vazivová zubní tkáň prostoupená kanálky, jejichž prostřednictvím je zub vyživován.
 • Derivace - stranová odchylka dráhy letu jednotné střely stabilizované rotací.
 • Diana - římská bohyně lovu.
 • Diestrie - pohlavní cyklus.
 • Dioptr - zaměřovací zařízení, které nahrazuje hledí u dlouhých palných a plynových zbraní, určených pro sportovní střelbu.
 • Díry - nepřípustné mezery v řadě střelců při kruhové leči.
 • Disperze - rozdělení jedinců jedné populace v prostoru.
 • Divočák - vepř divoký.
 • Divočení -projev dočasné nekázně lovecky vycvičeného psa.
 • Dlaň - horní rozšířená část daňčího paroží.
 • Dlouhozobka - oblíbené pojmenování sluky lesní.
 • Dloužec - řemen připojený na pouta loveckého sokola.
 • Dobývání - vykopávání jezevce nebo lišky z brlohu.
 • Dohledávati - nezůstane-li zvěř při zásahu v ohni, bývá postřelena a musí se dohledat.
 • Dolíheň -část prostoru líhně nebo u velkých líhní samostatný celek, kam se vkládají vejce 20.den po nasazení.
 • Dolina - jelen nebo daněk v říji si vyhrabuje předními běhy místo a po ulehnutí do něho se chladí.
 • Dominance -nadřazenost.
 • Dosled -hledání postřelené zvěře spárkaté.
 • Došlap - došlapuje-li jelen zadním během do stopy běhu předního.
 • Dráp -ochranný, hrabavý nebo útočný orgán ze zrohovatělé kůže.
 • Dravčinky - odříznuté části dravé zvěře předkládané jako průkazy o ulovení pro nárok na škodné.
 • Dravčí oko - světležluté oko u psa.
 • Drážka -prohloubená část drážkovaného vývrtu hlavně palné či plynové zbraně.
 • Drbiště - místo v blízkosti kaliště.
 • Drnošlap - žertovné pojmenování bažanta.
 • Drob - jedlé části vývrhu zvěře.
 • Droužek - pojítko k sepětí dvou psů, aby mohli být vedeni na společném řemenu.
 • Družina - menší počet spárkaté zvěře pohromadě.
 • Dýchánek - je místo, kde koroptve v zimě přespávají.

E

 • Echinokokóza - časté onemocnění zvěře i psů, způsobované vývojovým stádiem tasemnice psí.
 • Ekoetologie - zabývá se souvistlostmi mezi prostředím a chováním druhů.
 • Ekotop - část prostoru se stejnými podmínkami jako prostředí určitého druhu.
 • Ekotyp - soubor jedinců jednoho druhu, majících na prostorově omezeném stanovišti společné fyziologické nebo morfologické vlastnosti.
 • Ekoparazit - vnější cizopasník, žijící na povrchu těla hostitele.
 • Ektropium - vychlípení očního víčka psa jako důsledek vleklého zánětu spojivek.
 • Endemit -malá izolovaná populace, vyskytující se pouze na jediném místě na světě.
 • Endoparazit - vnitřní cizopasník, žijící v těle hostitele.
 • Enkláva -pozemek nebo jeho část, obklopený územím, patřícím jinému majiteli.
 • Epifýza - výrůstek mezimozku.

F

 • Facír -původně vyučený myslivec bez práce, potulující se od myslivny k myslivně.
 • Fanfára - při lovech a jiných loveckých příležitostech se troubí na borlice.
 • Femur - kost stehenní.
 • Ferina - žertovné pojmenování lišáka.
 • Fertilita - plodnost.
 • Fialka - aromatická kožní žláza na hřbetní straně kořene liščí oháňky.
 • Fibula - kost lýtková.
 • Fíky - dvě žlázy uložené v mělké jamce za růžky kamzíků.
 • Flémování - ohrnutí horního pysku a obnažení horní čelisti.
 • Fratricid -usmrcování sourozenců, obvykle menších, později narozených.
 • Fretkování - osamělý druh lovu nebo hon na divoké králíky s malým počtem střelců a za pomoci fretky.
 • Frkati - frkáním se srnčí zvěř snaží zbavit se larev střečků z hrtanu a dutiny nosní.

G

 • Gastrolity - drobné kaménky ve svalnatém žaludku ptáků, napomáhající drcení potravy.
 • Genetika - věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů.
 • Geohelmint - cizopasný červ.
 • Grit - křemičitá drť, nerozpustná žaludeční kyselinou, napomáhající mechanickému drcení potravy.

H

 • Habitus - celkový vzhled.
 • Háček - malý kovový jednoduchý přístroj k vyháčkování koroptví a jiné drobné zvěře pernaté.
 • Háčky - zahnuté konce kamzičích růžků.
 • Hagard - lovecký dravec lapený po prvním pelichání a určený k výcviku pro sokolnický lov.
 • Hájení - zákaz odstřelu a chytání zvěře.
 • Háky - špičáky divoké svině.
 • Halali - zvláštní fanfára.
 • Haluzník - dravec, přelétávající v blízkosti hnízda z větve na větev, chycený pro výcvik v sokolnickém lovu.
 • Hárati se - probuzení pohlavního pudu u feny.
 • Havěť - drobná pernatá zvěř škodící myslivosti.
 • Hekati - kamzík, pronásledující v říji kamzici, heká.
 • Hermafrodit - organismus se znaky obou pohlaví.
 • Hermelín - zimní bílá kožešina hranostaje.
 • Hever - snímatelné zařízení pro napínání silných kuší.
 • Hibernace - zimní spánek živočichů.
 • Hlodáky - přední zuby zvěře z řádu hlodavců.
 • Holá - holá zvěř jsou laně a kolouši nebo danělky a daňčata
 • Houkač - vábnička na holuby.
 • Houně - medvědí kožešina.
 • Hrabánkovati - jelenovitá zvěř odhrabuje mech a humus, aby si připravila lože.
 • Hrádek - pahrbeček hlíny nebo sněhu ve stopě jelení, vytvořený klenbou spárků.
 • Hroty - parohy špičáka.
 • Hrudky - trus srnčí zvěře ve tvaru krátkých tenkých válečků.
 • Hřad - noční zásed pernaté zvěře na stromě.
 • Hřeben - zježené štětiny na horní straně krku a na hřbetě divočáka.
 • Huba - spárkatá zvěř má svírák, šelmy mají mordu a ostatní zvířata srstnatá mají hubu.
 • Huhlání - tichý hlas výra.
 • Hvězda - bílá skvrna v ohbí křídel tetřeva a tetřívka.
 • Hvizd - varovný hlas kamzíků, muflonů a sviště.
 • Hypofýza - podvěsek mozkový.
 • Hypodermóza - choroba způsobovaná podkožními střečky.

 

CH

 • Chabertióza - invazní onemocnění střev spárkaté zvěře.
 • Chladná zbraň - používá se k bodání, sekání nebo řezání.
 • Chlup - zrohovatělý nitkovitý útvar pokožky.
 • Chmýr - bílé podocasní peří orlů.
 • Chrupavka - druh pojivé pružné podpůrné tkáně.
 • Chrutí - období páření divokých prasat a jezevců.
 • Chřípí - nejbližší okolí nozder.
 • Churavec - nemocný kus zvěře, zakrslík.
 • Chvat - uchopení lišky psem v noře.

I

 • Imigrace - osídlení určité oblasti organismy, které v ní dříve nežily.
 • Immaturus - nezralý, nevybarvený.
 • Index množivosti -koeficient určující průměrný počet potomstva z počtu samic v produktivním věku.
 • Infanticid - usmrcování mláďat vlastního druhu.
 • Infraskop - zařízení pro vidění ve tmě.
 • Introdukce - zavádění nových druhů zvěře ze vzdálenějších oblastí.
 • IUCN - mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů.
 • Izolace - odloučení, přerušení spojení s okolním prostředím.

J

 • Jalovost - dočasná neplodnost samic zvěře.
 • Jednuška - jednoranová brokovnice s jednou, zpravidla sklopnou hlavní s lůžkovým závěrem.
 • Jehlovka - jednoranová ruční palná zbraň, nabíjená zezadu jehlovkovými náboji, jejichž prachová náplň se zažehovala nápichem zápalkové slože zapalovací jehlou.
 • Jelenář - myslivec znalý chovu a lovu jelení zvěře.
 • Jelenice - kůže jelení zvěře.
 • Jesle - zařízení pro přikrmování suchou pící.
 • Jestřábí koš - lapací zařízení soužící k chytání dravých ptáků.
 • Jílec - rukojeť tesáku.
 • Jíní - bělavé konečky kamzičího "vousu" nebo štětky.
 • Jistiti - zvěř zkoumá bezpečnost svého okolí.
 • Juvenilní - mladý, nedospělý.

K

 • Kačenárna - zařízení k chovu divokých kachen.
 • Kačírky - zatočená pírka na ocase kačera březňačky.
 • Kadaver -uhynulé zvíře.
 • Kadence - rychlost palby ze střelné zbraně, udávaná v počtech výstřelů za minutu.
 • Kácháč - vábnička na kachny.
 • Káchati - hlas divoké kachny.
 • Kalhotky - delší peří na stojácích některých dravců.
 • Kamínkovati - zanechávají-li zajíci na sněhu stopy nazelenalé moči, následkem nemoci, říkáme, že kamínkují.
 • Kaňkování - období páření šelem psovitých, kočkovitých a lasicovitých.
 • Kapilarióza - invazní onemocnění tenkého střeva spárkaté zvěře nebo jícnu a volete pernaté zvěře způsobené druhy hlístic.
 • Kaštánky - nesprávně pucky; bradavčité výrůstky pod hlezny zvěře jelení a srnčí.
 • Kaverna - kmitající dutina.
 • Kelce - špičáky jelení zvěře.
 • Kelka - krátký ocas zvěře jelení, daňčí, medvěda a bobra.
 • Klabonos - tvar nosu, kdy je kost nosní nebo i čelní vypouklá.
 • Klektáky -špičáky v horní čelisti kňourů.
 • Klenba - vnitřní spodní část spárku jeleního.
 • Kloaka - společný vývod trávicí, vyměšovací a rozmnožovací soustavy u ptáků a některých dalších obratlovců a bezobratlých.
 • Klopýtadlo - prostředek k plašení zvěře.
 • Kloubkování - amputace části jedné letky v kloubu za vřetenní a loketní kostí.
 • Klubec - zobák větších ptáků.
 • Kníry - vousy šelem, kočky domácí a dropa.
 • Knoflíkáč - srnec špičák s nepatrnými špičkami.
 • Kodrcání -část toku tetřívka a bažanta.
 • Kohoutice - neplodná bažantí slepice.
 • Kokeš - žertovný název koroptvího nebo bažantího kohouta.
 • Komolá zvěř - zvěř holá, bez paroží.
 • Kontumace - uzavření.
 • Kurunáč - jelen, jehož parožní lodyha je ukončena třemi výsadami.
 • Kořenáč - parožní stupeň daňka.
 • Kořínkovati - jezevec a divočák vyrývají různé kořínky.
 • Kostřec - špičkou končící zadní část těla ptáků.
 • Kosíř - velký otevřený nůž používaný k vyžínání trávy na pasekách.
 • Kosmopolita - organismus rozšířený ve všech světadílech nebo chybějící jen na nepříliš velkých územích.
 • Kostřec - nadocasní část peří ptáka.
 • Kozelcovat - svázat střídavě přední a zadní běhy spárkaté zvěře dohromady pro snadnější dopravu.
 • Kratiny - vnější pohlavní orgány samčí zvěře spárkaté.
 • Krejčík - žertovné pojmenování slabšího jelena při tlupě laní v době říje ovládané hlavním jelenem.
 • Krmiště - místo, kde zvěři předkládáme krmivo.
 • Krunýř - neboli brnění se nazývá silná kůže na hrudi divočáka.
 • Kryptorchismus - vada pohlavních orgánů samců.
 • Křivice - měknutí kostí u mladých psů.
 • Křížek - chrupavka v srdci jelení zvěře podobná křížku.
 • Kvičeti - hlas selat divočáků.
 • Kvorkati - hlas táhnoucí sluky v době toku.
 • Kýhati - hlas divokých hus.

 

L

 • Láčava - žertovný název staré laně.
 • Ládovačka - hovorové označení pro předovku.
 • Láje - smečka psů používaná ke štvaní zvěře.
 • Laktace - období vylučování mléka z mléčné žlázy savců.
 • Lefoška - hovorové označení ruční palné zbraně.
 • Leptospiróza - nakažlivé onemocnění zvěře a člověka, šířící se hlavně infikovanou potravou.
 • Lesňák - zajíc zdržující se trvale v lese.
 • Létavka - mládě pernaté zvěře, které již začíná létat.
 • Letky - dlouhá tvrdá pera v křídlech zvěře pernaté.
 • Letošák - sele až do konce kalendářního roku, ve kterém bylo kladeno.
 • Letoviště - letní stávaniště.
 • Leucismus - nedostatek pigmentů u zpravidla tmavě zbarvených druhů.
 • Ležák - myslivecký název pro bekasínu větší.
 • Licousy - prodloužená srst na lících rysa.
 • Límec - barevný proužek mezi ptačím týlem a šíjí.
 • Lipochromy - skupina přírodních barviv, působících červené, žluté a zelené zbarvení pokryvu těla.
 • Lístkování - vábení říjných srnců pískáním na jenmý rostlinný list.
 • Lizák - jazyk zvěře spárkaté a psů.
 • Lončák - sele divočáka v druhém roce stáří.
 • Lopata - paroží daňka nebo losa.
 • Lýčí - silně prokrvená a citlivá, krátce osrstěná kůže s množstvím pachových žláz, vyživující rostoucí paroh.
 • Lymfa - bezbarvá nebo nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní tekutina.
 • Lyra - rozprostřený tatrč tetřívka.

M

 • Mačeta -otevřený nůž s dlouhou a poměrně širokou čepelí.
 • Marasmus - celková tělesná nebo i duševní sešlost jako důsledek stáří nebo prodělané choroby.
 • Maska - výrazná barevná skvrna na ptačích lících.
 • Mecháč - jelen s parožím v mechu.
 • Mekati - muflonky a kamzice mekají.
 • Melaniny - hnědá až černá organická barviva v kůži obratlovců a jejích produktech.
 • Mělký hrudník - nedostatečně vyvinutý hrudník psa směrem k břišní straně.
 • Metabolismus - přeměna látek a energií v organismu a jejich výměna s prostředím, jež je základem života.
 • Metání - porod mláďat černé zvěře, hlodavců a šelem včetně loveckých psů.
 • Metastrongylóza - invazní onemocnění dýchacího ústrojí prasat divokých i domácích, způsobené plícnivkami.
 • Mlazina - mladý lesní porost.
 • Mlezivo - první výměšek mléčné žlázy na počátku laktace.
 • Modračka - myslivecký název pro menší a tmavší odrůdu sluky lesní s namodralými stojáčky.
 • Monofágie - potravní specializace na jediný druh potravy.
 • Monogamie - trvalé nebo sezónní soužití jednoho samce s jednou samicí.
 • Monokryptorchid - pes mající v šourku hmatné pouze jedno varle.
 • Myškovati - vábiti lišku nebo lasici napodobením hlasu myši.
 • Myxomatóza - infekční virové onemocnění divokých a domácích králíků.
 • Mžurka - třetí víčko ve vnitřním koutku oka ptáků.

N

 • Načínač - pes trhající nebo požírající dohledanou zvěř.
 • Nadtatrčí - nadocasní pera kryjící kořen ocasu.
 • Naháňka - druh společného honu, při němž se zvěř nahání na střelce, stojícího na určitém stanovišti.
 • Náhončí - osoba nahánějící zvěř.
 • Nákrčník - barevná skvrna výrazná pod ptačím zobákem.
 • Náprsenka - světlá skvrna na hrdle kuny.
 • Naříkati - laň, danělka i srna v úzkosti naříká.
 • Násadec - čelní výrůstek kosti u kořene toulce zvěře dutorohé.
 • Nášlapky - při sněhovém odměku zanechává někdy jelení zvěř za sebou s otisky spárků i sněhové nášlapky zachycené na spárcích.
 • Natalita - množivost, počet narozených jedinců v populaci za určitou časovou jednotku.
 • Nažina - místo na těle ptáka, porostlé jen velmi řídce prachovým peřím, nebo zcela holé.
 • Nebesa - přední nejvyšší část rukávníku k chytání koroptví.
 • Nehet - špička zobáku ptáků vrubozobých.
 • Nekróza - místní odumření živé tkáně jako důsledek jejího rozsáhlejšího poškození nebo omezení krevního oběhu.
 • Nůsek - malý výstupek sněhu nebo hlíny mezi oběma spárky na špičce jelení stopy.

O

 • Oboroh - zařízení pro úschovu suché píce.
 • Obřitek - zadní část kýt zvěře jelenovité.
 • Odezva - odpověď troubícího jelena na bojovou výzvu soka.
 • Oděrky - na místě, kde parohatá zvěř vytlouká, najdeme často zbytky mechu, zvané oděrky.
 • Odpuzovadlo - přípravek působící odpudivě na čich a chuť býložravé zvěře.
 • Odražeč - honec, který vrací zvěř křikem nebo jiným hlukem do leče.
 • Odstínit - sejmout kuklu z očí loveckého dravce, aby mohl být vyslán za kořistí.
 • Okař - pytlák.
 • Okolek - neboli hrana je ostře rýsovaný přední okraj spárku v jelení stopě.
 • Olifant - lovecký roh ze slonoviny.
 • Onosit - vycvičit loveckého dravce pro sokolnický lov.
 • Opěrák - střední výsada na paroží jelena a daňka.
 • Opich - zábrana z větví kolem sazenice nebo stromku, která zajišťuje jeho ochranu před okusem zvěří.
 • Ornitofág - dravec, živící se převážně ptáky.
 • Ornitóza - virové onemocnění ptáků, přenosné na člověka.
 • Osrdečník - vazivový vak, v němž je uloženo srdce.
 • Ostrouhat - činnost, při níž srnec zbavuje parůžky lýčí.
 • Ošlapovati - pojímati samičky pernaté zvěře; kohout bažantí však slepice ostruhuje.
 • Otlučky - místa na dřevinách, otlučená parožím zvěře spárkaté.
 • Ouška - vztyčitelná pírka na hlavě sov.
 • Ozev - troubení na borlici při honech.
 • Ožeh - výstřelem "ožehnutá", méně vzhledná část zvěřiny kolem rány.

P

 • Paběrkovati - liška paběrkuje, t.j. hledá myši a vosy a hrabe na různých místech.
 • Pahýl - po zlomené nebo špatně vyvinuté lodyze zůstává jelenu někdy jen pahýl.
 • Paletky - malá tužší pírka narostlá v křídelním kloubu před letkami některých ptáků.
 • Paličky - první paroží parohaté zvěře.
 • Pankreas - jedna z největších žláz v těle, ležící v dutině břišní v blízkosti dvanáctníku.
 • Pantáč - jelen s parožím v lýčí, určený k získávání pantů.
 • Paosten - vedlejší větev obrysového péra některých skupin ptáků.
 • Páráky - spodní dlouhé špičáky divočáků.
 • Paramfistomatóza - invazní onemocnění spárkaté zvěře, zejména v zaplavovaných oblastech, způsobené motolicemi, cizopasícími v bachoru.
 • Parazitoid - cizopasník vázaný pouze částí svého vývoje na tělo hostitele, kterého neusmrcuje.
 • Paroh - kostní útvar vyrůstající z pučnice na hlavě samců jelenovitých.
 • Parukáč - srnec, zřídka jelen, jemuž místo paroží vyrůstá houbovitě pórovitý výrůstek.
 • Patogenita - schopnost některých mikroorganismů nebo cizopasníků včetně hub a plísní vyvolat onemocnění v těle živočichů nebo rostlin.
 • Pekáč - žertovné pojmenování zaječího lože.
 • Pečeť - plocha pod růží, kde se paroh oddělil od pučnice.
 • Peleš - hnízdo dravce.
 • Perly - hrbolky na kůži a lodyze paroží.
 • Pesík - silnější, rovný a delší chlup, vyrůstající z pokožky jednotlivě a přerůstající podsadu.
 • Pěšák - bažant jdoucí při honu po zemi.
 • Píchák - zobák sluky.
 • Pípka - vábnička srnčí a jeřábčí.
 • Pírko - ocas zajíce, králíka a divočáka.
 • Plamence - podélné nepravidelné skvrny na ptačím peří.
 • Plicnivky - hlístice, cizopasící v plicích zvěře.
 • Plná - oplozená srstnatá samičí užitková i dravá zvěř.
 • Podkova - hnědá skvrna na prsou koroptve.
 • Podkus - vadný skus psa, při němž spodní řezáky vyrůstají daleko za horními řezáky a nedosedají na ně.
 • Podnésky - mláďata ptáků z druhého hnízdění.
 • Pokládati - kopulační akt u zvěře spárkaté.
 • Pokropiti - zvěř lehce zasáhnouti broky bez zvláštního postřelení.
 • Poustevník - žertovný název jezevce.
 • Poušky - červené vypouklé lysinky kolem světel kohoutů tetřeva, tetřívka, jeřábka a bažanta.
 • Povelka - krátká lovecká trubka jednotónová nebo dvoutónová, používaná v lese a při honech.
 • Prapor - ptačí pero se skládá ze stvolu a praporu.
 • Praporce - prodloužená srst na bězích dlouhosrstých psů.
 • Prče - zajíci prokousané pěšinky v obilí.
 • Premoláry - zuby třenovní.
 • Prk - charakteristický říjný pach samců spárkaté zvěře.
 • Profylaxe - konkrétní ochrana před nemocemi.
 • Propulsus - zakončení kopulace.
 • Proutek - ocas lasice a hranostaje.
 • Prstce - zadní běhy zvěře srstnaté.
 • Přebarvovati - z jara a na podzim srstnatá zvěř mění svou srst.
 • Předkus - vadný skus psa, při němž jsou spodní řezáky vysunuty před horní.
 • Přeoplodnění (superfetace) - oplodnění několika vajíček z téže ovulace po dvou nebo více pářeních v jedné říji.
 • Přeoplození (superfekundace) -oplození samice v době, kdy je již březí. Je známé např. u zajícovitých.
 • Převrhlina - část zemní pokrývky, kterou zvěř jelení při úprku svými spáry vyryje a odhodí.
 • Přezka - vnější samičí ústroj některé zvěře srstnaté, feny a kočky.
 • Přílet - návrat ptáků ze zimoviště do míst budoucího hnízdění.
 • Přísvit - přechod z ranního šera do bílého dne.
 • Psinka - nakažlivé onemocnění masožravých zvířat virového původu.
 • Pučnice - úseky nástavců čelní kosti u samců jelenovitých, základ růstu parohů.
 • Pukavec - neoplozené zkažené vejce, které působením tvořících se plynů puká.
 • Pych - název pro ničení, poškozování, nebo odcizování zvěře.

R

 • Ragout - zvěřina k přípravě pokrmů vařením.
 • Rachitida - křivice vzniklá z nedostatku vitamínu D.
 • Ratice - spárky kozorožců.
 • Reaktivita - schopnost organismů různě reagovat na vnější podněty.
 • Reducent - organismus, který přetváří organické zbytky na anorganické látky.
 • Rej - reje ve vzduchu provozují svým rozmanitým letem tokající samečkové bekasiny a kozlíka.
 • Rejdiště - místo, kde srnec v říji prohání říjnou srnu.
 • Rezistence - odolnost organismu proti škodlivým činitelům.
 • Roček - jednoletý srnec.
 • Rochati - daněk v době říje netroubí, ale rochá.
 • Rokule - laňka nebo mladá danělka od počátku druhého roku.
 • Rouno - hříva muflona.
 • Rousy - delší opeření ptačích stojáků sahající až mezi prsty k drápům.
 • Rýdovák - ocas dravců.
 • Ryj - rypák divočáků.

Ř

 • Řadování - stopní dráhy lišky, kočky nebo rysa, kde jsou stopy uspořádány ve dvou řadách těsně za sebou.
 • Řehtačka - dřevěný klapající nástroj.
 • Řemínky - pomůcka k přenášení úlovků drobné pernaté zvěře.
 • Řetěz - rodinka kachňat plovoucích v zástupu za matkou.
 • Řevnice - druh vábnice napodobující hlas říjného jelena při lovu vábením.
 • Řezák - krátký oboustranně broušený lovecký nůž.
 • Říje - období sexuální aktivity savců.

S

 • Sádelník - tuková žláza jezevce, položená nad řitním otvorem, vylučující odporně páchnoucí tuk; tuková žláza na kostrči hus a kachen, jako zásobárna tuku na maštění peří.
 • Sběř - loupeživá zvířata, která škodí myslivosti, ale nepatří mezi zvěř, tj. pytlačící psi a kočky.
 • Sedlo - starší mufloni mají po obou bocích středního trupu bělavou srst.
 • Sehřadovati - jestliže kohout slétne se stromu, říkáme, že sehřadoval.
 • Sekati - kňour zbraněmi seká.
 • Septikaemie - zaječí mor.
 • Sestupiště - místo, kde vydra vklouzává do vody.
 • Sídliště - místo přirozeného pobytu zvěře.
 • Skalnice - lidový název pro skalní kunu.
 • Slepičivost - slepičí zbarvení bažantího kohouta.
 • Slzníky - šikmé jamky pod světly zvěře jelení a daňčí, v nichž se usazují oční výměšky.
 • Snoubiti se - o zvěři, kde pro páření není zvláštní pojmenování.
 • Spárky - rohovitá kopýtka, jimiž končí prsty zvěře jelení, daňčí, muflonů, kamzíků a divočáků.
 • Spirochaetosa - pohlavní nákaza zajíců.
 • Srpky - krajní srpovitě točená ocasní pera kohouta tetřívčího.
 • Struky - mléčné cecíky samic savců.
 • Střapec - chomáč delší srsti na břiše při vyústění samčí žíly zvěře spárkaté.
 • Střechovitá - se nazývá růže paroží srnčího narostlá sbíhavě dolů ve tvaru střechy.
 • Střelky - ostře zahrocené a zbarvením výrazné konce per některých ptáků.
 • Stříkance - výměty dravců, vran a j. kolem hnízd, na kmeni i po zemi.
 • Stříž - kulí zasažená zvěř spárkatá zanechává na nástřelu často ústřelky srsti.
 • Svírák - huba zvěře spárkaté.
 • Svírka - vnější samičí ústroj zvěře spárkaté.
 • Svítek - vaječné krmivo pro mladé bažanty.

Š

 • Šerpa - barevný pruh napříč přes ptačí hruď, někdy i dvojitý.
 • Škára - kůže divočáka a jezevce.
 • Šoulačka - způsob lovu.
 • Šourek - pohlavní úd drobné zvěře srstnaté.
 • Špice - lodyha špičáka.
 • Štětec - ocas jezevce.
 • Štětička - chomáček chmýří na krátkém brčku na kostrči sluky lesní.
 • Štětináč - lidové pojmenování divočáka.
 • Štětiny - srst divočáků.
 • Štětka - ozdoba loveckého klobouku.
 • Štěty - tužší vlasová péra na kořenu zobáku havrana, krkavce a vrány, ve tvaru snopku přiléhající k zobáku přes nozdry.
 • Švihačka - ohnutý stromek s pytláckou smyčkou.
 • Švihati - daňčí zvěř švihá, t.j. tluče kelkou o kyje.

T

 • Tatrč - ocas tetřívka a jeřábka, široký a vějířovitě rozvíratelný.
 • Tenata - sítě k chytání zvěře všeho druhu.
 • Tchořina - tchoří kožešina.
 • Tchořovina - tchoří zápach.
 • Tichá říje - za špatného počasí se jeleni neozývají, mluvíme o tiché říji.
 • Tíkati - bažantíci, kuřátka tetřeví i tetřívčí a mladí krocani tíkají.
 • Tipec - zánět jazyka působící zvětšení a ztvrdnutí jeho pokožky u bažantů.
 • Tok - projev námluv některých druhů pernaté zvěře.
 • Tokaniště - místo, které tetřevi a tetřívci každoročně s oblibou volí k svému toku.
 • Topinambur - slunečnice hliznatá (židovské brambory), rostlina složnokvětá, pěstovaná hojně jako krmivo pro zvěř, k čemuž se hodí nejen hlízy, nýbrž i část nadzemní.
 • Torba - lícní prostory křečka.
 • Toulec - roh muflona, kozorožce a zubra. Kamzík má růžky.
 • Trávník - žaludek zvěře parohaté a rohaté.
 • Trháky - nápadně větší stoličky v chrupu šelem.
 • Trofej - součást úlovku sloužící jako upomínka loveckého úspěchu.
 • Troud - hnijící nebo shnilá zvěřina.
 • Třásničky - rohovité výrůstky na prstech tetřeva.

 

U

 • Újeď - padlinu dobytčí nebo kus zvěře položené jako návnada za účelem zlákání zvěře, nazýváme újedí.
 • Úpadek - všeobecný tělesný pokles hmotnosti, všeobecně špatný vývoj paroží a pod.
 • Úprk - nejrychlejší pohyb, jímž se zvěř srstnatá snaží uniknout.
 • Usně - vydělávané kůže zvěře spárkaté.
 • Ušák - lidový název zajíce.

V

 • Vábničky - jednoduché nástroje k přilákání zvěře za účelem pozorování nebo odstřelu.
 • Vesla - noha ptáků s plovací blanou.
 • Veslaři - řád ptáků, k nimž patří kormoráni.
 • Věchýtek - slaměný svazeček používaný k cvičení psů.
 • Vějíř - ocas tetřeva, dropa a divokého krocana.
 • Věnčení - otisky obroučků jeleních spárků na tvrdé půdě.
 • Věnec - ostrý okraj spárků zvěře jelení.
 • Větrník - nos zvěře spárkaté.
 • Vidlačky - mladé koroptve s nedorostlými středními pery v tatrčku.
 • Vláčidlo - návnada, pomocí které zakládáme vlečku.
 • Vlajka - delší srst na oháňce ohařů dlouhosrstých.
 • Vrásky - vypuklá kůže na temeni hlavy laní a danělek.
 • Vruby - růstem kamzičích růžků a mufloních toulců přirůstají na nich každoročně nové vruby, podle nichž odhadujeme věk zvěře.
 • Vřeštidlo - vábnička.
 • Výhřevy - nezamrzlá místa na potocích, kam se za mrazu uchylují divoké kachny.
 • Výjezd - na povrch půdy vyúsťující ochozená nora, kudy zvěř z nory vyjíždí.
 • Vývodky - mladé šelmy, zvláště liščata, vyvedené z doupěte.

 

 Z

 • Zadina - drobné zrní ke krmení bažantů a koroptví.
 • Zakrslík - kus velmi špatně vyvinutý.
 • Záryk - mohutné zařvání jelena jako výzva k souboji.
 • Zásed - místo nebo způsob zasednutí ne čekanou.
 • Zástěrka - je delší srst na svírce spárkaté zvěře.
 • Závoj - paprskovitě rostlé peří kolem světel většiny sov.
 • Zazdíti se - jezevec se někdy v noře zahrabe, aby se chránil proti dorážejícímu norníkovi.
 • Zejk - zoubek na horní čelisti zobáku před špičkou u dravců.
 • Zlatá pírka - vyspělá rudá rýdovací pírka ocasní u koroptve.
 • Zrcadélko - pestře a odlišně zbarvené, zpravidla kosodélníkové políčko peří na křídelních krovkách divokých kachen, lysek, hřivnáče, sojky a j.

 

Ž

 • Ždímati - močení zvěře spárkaté nazýváme v myslivecké mluvě ždímáním.
 • Žebírko - úzký, odlišně zbarvený proužek na křídelních krovkách některých ptáků.
 • Žíla - pohlavní úd samčí zvěře spárkaté.
 • Žír - přirozená jadrná potrava zvěře spárkaté.
 • Žlábek - krmelec pro jadrné krmivo.

 

-- zpět na začátek stránky --